Påfågel i sin fulla prakt
Bild: Eva Gabrielsson

Välkommen till min sida. Jag hoppas att Du kommer hitta intressanta kurser hos mig

Meditationskursen Steg 3 startar igen tisdag 21 januari 2020 kl. 18.30

Andra kurser är under planering och läggs ut på hemsidan allt eftersom

Nästa meditationskurs startar 8 september 2020 Kl 18.30
Anmälan görs till 0708-826560 eller info@emga.se