Fegen 2018
Bild: Eva Gabrielsson

TREVLIG SOMMAR

Vi har under sommaren tagit ledigt från kursverksamhet och
hoppas att Ni vill komma till oss igen till hösten 2019. 

Meditationskursen Steg 2 startar igen måndag 16 september kl. 18.30

Andra kurser är under planering och läggs ut på hemsidan allt eftersom